укр| ру | eng

Аудит та консалтинг

Аудит та консалтинг

Аудиторські послуги та консалтинг передбачають:

 • Оцінку пасивів і активів.
 • Консультування щодо управління ризиками підприємства.
 • Розробку інвестиційних бізнес-планів та проектів.
 • Здійснення перевірок фінансової, управлінської та податкової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів обліку.
 • Організацію і аналіз бізнес-діяльності.
 • Консалтингові послуги у сфері бухгалтерського, управлінського та податкового обліку.

Основні задачі, які Ви вирішуєте, замовляючи аудиторські та бухгалтерські послуги:

 1. Перевірка фінансової, управлінської та податкової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів обліку.
 2. Аудиторські послуги з перевірки фінансової звітності відповідно до стандартів аудиту.
 3. Огляд усієї фінансової звітності згідно зі стандартами аудиту.
 4. Оцінка пасивів і активів підприємства відповідно до стандартів аудиту для інвестування.
 5. Здійснення процедур щодо податкової звітності згідно зі стандартами аудиту.

6. Організація і аналіз бізнес-діяльності. Консультування з управління ризиками:

 • Аналіз відповідності структури підприємства стратегічним та оперативним цілям бізнесу, аналіз функціонально-позиційного типу;
 • Організаційний бізнес-інжиніринг (оптимізація та проектування організаційних структур підприємства);
 • Визначення ризиків, що пов'язані з налагодженням взаємодії між відділами підприємства, та визначення посадових обов'язків;
 • Виявлення й аналіз ризиків компанії у бізнес-діяльності (продаж і закупівля товарів/послуг, ціноутворення, маркетингові служби, зберігання продукції, логістика та ін.);
 • Аналіз щодо відповідності затвердженого бюджету фактичним економічним показникам функціонування відділів;
 • Аналіз організації кадрового обліку;
 • Перевірка наявності та оформлення різноманітних кадрових документів;
 • Аналіз організації документообігу;
 • Аналіз бюджетування та фінансового планування, допомога з їх організації.

7. Консалтингові послуги у сфері бухгалтерського та податкового обліку, що передбачають:

 • Аналіз організації бухгалтерського обліку;
 • Аналіз розподілу обов'язків між співробітниками відділу бухгалтерського обліку та оцінка їх професійної компетентності;
 • Оцінка своєчасності та точності відображення даних з первинних документів у регістрах на бухгалтерських рахунках;
 • Аналіз щодо відповідності даних із фінансової звітності даним первинних документів;
 • Оцінка точності виконання вимог законодавства при формуванні фінансової звітності;
 • Оцінка й аналіз системи контролю активами, управління і зобов'язань;
 • Надання рекомендацій щодо організації бухгалтерського обліку;
 • Здійснення та відновлення податкового та бухгалтерського обліку.

8. Консалтингові послуги у сфері управлінського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства, до яких належить:

 • Аналіз організації управлінського обліку;
 • Перевірка щодо відповідності даних управлінської звітності встановленим на підприємстві внутрішнім вимогам та правилам;
 • Рекомендації з підготування управлінської звітності;
 • Організація управлінського обліку.

Ми встановлюємо вартість аудиторських послуг в залежності від того, скільки часу буде витрачено на виконання робіт, складності процедур, їх об'єму та ін. Ціна узгоджується з замовником до початку виконання робіт і після того, як співробітники нашої компанії попередньо ознайомляться з діяльністю підприємства клієнта.Украинский надежный хостинг: Bitte
Качественное создание сайта: Turbo-S в Киеве.